Start

Kristoffer Arvidsson är konsthistoriker och konstnär i Göteborg. På denna webbplats presenteras hans konstnärskap och verksamhet som konstskribent.

Utställning i Lund

Jag deltar med akvareller på en Julsalong på Galleri Jäger & Jansson på St. Gråbrödersgatan 13 i min födelsestad Lund från den 14 december 2019-6 januari 2020: http://www.jagerjansson.se/

Från guldålder till Hammershøi. Dansk konst från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum

Tillsammans med Per Dahlström är jag curator för en utställning på Göteborgs konstmuseum som pågår mellan 12 oktober 2019 och 22 mars 2020. https://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/fran-guldalder-till-hammershoi/

Recension i GP: https://www.gp.se/kultur/kultur/recension-fr%C3%A5n-guld%C3%A5lder-till-hammersh%C3%B8i-g%C3%B6teborgs-konstmuseum-1.19092961

I samband med utställningen föreläser jag om Vilhelm Hammershøi och realismen, Göteborgs konstmuseum onsdag den 23 oktober kl. 18.https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/forelasning/?2019-10-23_18:00

Sommarsalong, Galleri Backlund, Göteborg

Jag deltar med akvareller på Galleri Backlunds Sommarsalong från den 15 maj.

https://galleribacklund.se/utstallningar/sommarsalong-1/

Tillsammans med Eva Nygårds och Johan Sjöström medverkar jag som curator, redaktör och författare till inledningstexten till denna katalog till utställningen Młoda Polska. Sekelskifteskonst från Polen, som visas på Göteborgs konstmuseum den 27 oktober 2018-17 mars 2019.

Symbolistiska landskap, psykologiskt inträngande porträtt och mytologiska iscensättningar berättar om ett folk utan land men med en rik kultur och komplex historia. Göteborgs konstmuseum visar nu – för första gången i Sverige – en utställning med flera nationalklenoder från den polska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900.

Młoda Polska (Det unga Polen) är namnet på den konstnärliga strömning som markerar den polska modernismens födelse. I den svenska konsten har riktningen sin närmaste motsvarighet i 1880-talets opponenter men Młoda Polska hade sina särskilda historiska förutsättningar. I symbolistiska uttryck gestaltades frihetslängtan och nationell identitet mot bakgrund av att Polen 1795 delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike för att förenas som en nation först 1918.

Många betydande konstnärer debuterade under perioden. En dynamisk anda uppstod där konst och politik förenades, där personliga berättelser sammanflätades med mytologiska. I myter, traditioner, folkliv och natur fann konstnärerna uttryck för en polsk identitet samtidigt som de inspirerades av konstnärliga strömningar i övriga Europa under vistelser i Paris, München och Wien. Med influenser från symbolism, art nouveau och tidig modernism skapades ett vitalt konstnärligt klimat där Kraków och Warszawa utgjorde viktiga kreativa mötesplatser.

Utställningen är ett samarbete med Nationalmuseet i Warszawa, vilket möjliggör ett stort antal betydande inlån. I ett senare skede genomförs en större presentation av nordiskt sekelskifte från Göteborgs konstmuseum på Nationalmuseet i Warszawa.
I utställningen visas ett sextiotal verk från Nationalmuseet i Warszawa, Nationalmuseet i Kraków och Muzeum Sztuki i Łodz; en betydande del utgörs av måleri i stort format. Bland konstnärerna återfinns förgrundsgestalter i den polska konsthistorien som Olga Boznańska, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Edward Okuń, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz och Stanisław Wyspiański.

I katalogen medverkar ledande forskare på området från Polen och Sverige. Utställningen har uppmärksammats stort i Polen med presskonferens, radio- och tv-intervjuer.

http://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/mloda-polska/
Ny bok om abstrakt konst.

Kärv spansk modernism, stringent konkretism, expressivt Cobra-måleri och Lucio Fontanas snittade duk. Med den forskningsbaserade utställningen Det universella språket. Efterkrigstidens abstrakta konst undersöks efterkrigstidens abstrakta måleri med utgångspunkt i museets samling. Visuellt slagkraftiga bilder bjuder in till ett fördjupat seende och en kritisk reflektion kring vad som är nationellt och internationellt, kulturspecifikt och universellt i konsten.

I analyser av utställningskataloger från tre svenska konstinstitutioner blottläggs vilka föreställningar som knöts till det abstrakta uttrycket. Här framkommer att Göteborgs konstmuseum, Konsthallen Göteborg och Liljevalchs konsthall under femtio- och sextiotalet visade ett stort antal utställningar med modern abstrakt konst från olika delar av världen, något som inte skedde i samma utsträckning på Moderna Museet.

http://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/skiascope-9/
Medverkar med två essäer om Olle Petterson och Alf Lindberg i ny bok.