Skånegård, tusch

I denna serie med tuschlaveringar skildrar jag min uppväxtmiljö: den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, hög himmel och skiftande ljus. Bilderna har ett mer grafiskt uttryck än mina skildringar av samma motiv i akvarell. Några av husen är mitt barndomshem i Lackalänga. Det är ett landskap som har likheter med landskapsmåleriet från holländsk guldålder och i Emil Noldes akvareller. Ljuset skulpterar husens volymer, medan vägarna anger perspektiv och siktlinjer i landskapet. Här har jag promenerat och cyklat i motvind, mött ljuset och regnet under alla årstider. Jag hoppas att något av min upplevelse och mitt minne av denna miljö kommer till uttryck i bilderna.

Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.

Skisser

Genom skisser i tusch prövar jag olika sätt att komponera och arrangera bilden. Här är ett urval skisser av gårdar i det skånska landskapet. Ibland använder jag träd som balanserande element i kompositionen. En del skisser är gjorda direkt efter naturen, andra är inspirerade av konsthistoriska förebilder men de flesta improviseras fram.

Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.

Ljuset över slätten

I en serie flödiga akvareller återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, den höga himlen och det skiftande ljuset. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren.

Ljuset över slätten, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Ljuset över slätten, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 26 x 36 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 18 x 28 cm, 1 200 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.

Skånegård

I en serie målningar i akryl och olja återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten. Gårdarna utkastade i landskap låter mig utforska bildmässiga kvaliteter som ljus, färg, komposition. Jag eftersträvar närvaro, en sammanfattning av minnesbilder, där allt koncentrerats till en vision som stämmer överens med min minnesbild.

Skånegård, 2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020-2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020-2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 45 x 70 cm, 5 000 kr.

Akvareller ur två serier

I detta urval visas akvareller ur två serier: Skånegård och San Lorenzo i Viterbo, den medeltida katedralen utanför Rom, som jag besökte 2005. Dessa akvareller finns inramade och tillgängliga för påseende på Galleri Backlund i Göteborg vid förfrågan. Reservation för att någon av bilderna redan kan vara såld. Besök Galleri Backlund: https://galleribacklund.se/

Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. (SÅLD)
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. (SÅLD)
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 50 x 70 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, 50 x 70 cm. (SÅLD)
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 50 x 70 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2016, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
San Lorenzo, Viterbo, 2019, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. (SÅLD)
San Lorenzo, Viterbo, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
San Lorenzo, Viterbo, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. (SÅLD)
kånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
San Lorenzo, Viterbo, 2019, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. (SÅLD)

Självporträtt

Mina självporträtt i tusch är övningar i iakttagelse, att med rytmiska penselrörelser antyda huvudets form och ange ljuset som frammanar denna form.

Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.

Interiörer

Edward Hopper sade mot slutet av sitt liv att det enda han velat göra var att måla solljus på en vägg. Jag har ibland tänkt detsamma. Dessa interiörer handlar just om ljusets spel i tomma eller möblerade rum. Ljusets reflexer och temperatur står i fokus. Hur det faller in genom fönstret och förflyttar sig över väggarna. Interiörer är användbara för att skapa rumslighet i måleriet, gärna med en utblick där man anar ett annat rum.

Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Interiör, 2020, akvarell, 35 x 53 cm, 2 700 SEK.
Fönster, 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Fönster, 2020, akvarell, 35 x 53 cm, 2 700 SEK.
Fönster, 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Fönster, 2020, akvarell, 18 x 28 cm, 1 200 SEK.
Interiör, 2001, akvarell på papper, ca 30 x 40 cm.

Interiörer

Ljuset står i fokus i dessa interiörer, hur det faller in genom fönstret, reflekteras och kastar skuggor i avskalade rum. Genom fönstret anas en yttervärld. Valörer men också färgskiftningar anger ljusets styrka och temperatur. Det är målningar skapade i dialog med Vilhelm Hammershöi och Edward Hopper, som en gång sade att han inte ville göra något annat än måla ljuset över en vägg.

Fönster, 2020, olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2018, olja på duk, 67 x 97 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2018, olja på duk, 67 x 97 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2018, olja på duk, 97 x 67 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2017, olja på duk, 97 x 67 cm, 7 000 SEK
Interiör, 2017, olja på duk, 67 x 97 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2017, olja på duk, 67 x 97 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2017, olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 SEK.
Lampa, 2016, olja på duk, 47 x 67 cm, 5 000 SEK.
Interiör, 2016, olja på duk, 67 x 97 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2016, olja på duk, 97 x 67 cm, 7 000 SEK.
Interiör, 2001, olja på duk, 30 x 42 cm.
Interiör, 1997, olja på papper, ca 50 x 70 cm.

Agora

I en serie målningar baserade på teckningar, utförda i det offentliga rummet, riktas mitt intresse mot individen i förhållande till rummet eller till andra individer. I målningarna fördjupas och förtätas de situationer som fångats i teckningarna – färger och valörer tillkommer och förändrar uttrycket. Linjeteckningens nedkastade rörelser bearbetas till sceniska rum. Jag är intresserad av rummet runt eller mellan gestalter och hur det kan laddas med olika spänningar.

Figurer, 2020, olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Tågkupé, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm, 5 000 kr.
Spegling, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm, 5 000 kr.
Studier, 2016-2018, olja på duk, 44 x 67 cm, 5 000 kr.
Samtal, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm, 5 000 kr.
Mor med barn, 2016, olja på duk, 67 x 47 cm, 5 000 kr.
Studier, 2016, olja på duk, 46 x 67 cm, 5 000 kr.
Arm, 2012, olja på duk, 55 x 90 cm, SÅLD.

Skånegård

Denna serie påbörjades vintern 2016. Motivet var från början mitt barndomshem, en avstyckad gård på den skånska slätten, men abstraherad till en mer allmän stämningsbild, en undersökning av färg, form och ljus. Här återfinns några tidiga bilder ur serien, som senare utvidgats med andra gårdar.

Skånegård, 2019, 50 x 70 cm, 3 500 SEK.
Skånegård, 2019, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, 30 x 40 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, 30 x 40 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, 30 x 40 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, 50 x 70 cm, 3 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm, 2 500 SEK.