Klipperskepp

Tuschteckningar på japanpapper där jag försökt på enklaste möjliga sätt fånga klipperskeppens siluetter och former.

Klipperskepp, 2014, tusch på japanpapper, 30 x 40 cm.
Klipperskepp, 2014, tusch på japanpapper, 30 x 40 cm.
Klipperskepp, 2014, tusch på japanpapper, 30 x 40 cm.

Porträtt

Dessa porträtt är tecknade med pensel i tusch med spontanitet och energi i syfte att fånga något av personens identitet och utstrålning. 

Patrick Modiano, 2014, tusch på papper.
Patrick Modiano, 2014, tusch på papper.
Patrick Modiano, 2014, tusch på papper.
Birgitta Trotzig, 2014, tusch på papper.
Leonard Cohen, 2014, tusch på papper.
William Burroughs, 2014, tusch på papper.
William Burroughs, 2014, tusch på papper.
William Burroughs, 2014, tusch på papper.
Samuel Beckett, 2013, tusch på papper.
David Bowie, 2013, tusch på papper.
Ulf Linde, 2013, tusch på papper.

Antika skulpturer

I en serie tuschteckningar har jag fritt tecknat av antika skulpturer och försökt få fram rytm och rörelse. Antiken är i flera avseenden grunden för den västerländska konsten. Det märkliga, när man står inför dessa skulpturer, är att de känn så samtida och omedelbara.

Antik skulptur, 2015, tusch på papper.
Nike, 2015, tusch på papper.
Antika skulpturer, 2015, tusch på papper.
Antik skulptur, 2016, tusch på papper.
Antik skulptur, 2016, tusch på papper.

Abstrakt

I en serie akvareller har jag kombinerat ytmässiga former i en abstrakt komposition med antydningar till atmosfäriska landskap.

Abstrakt, 2020, akvarell på papper, 18 x 28 cm.
Abstrakt, 2020, akvarell på papper, 18 x 28 cm.
Abstrakt, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Abstrakt, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Abstrakt, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård

I en serie målningar i akryl och olja återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten. Gårdarna utkastade i landskap låter mig utforska bildmässiga kvaliteter som ljus, färg, komposition. Jag eftersträvar närvaro, en sammanfattning av minnesbilder, där allt koncentrerats till en vision som stämmer överens med min minnesbild.

Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 45 x 70 cm.

Schackspelare, linjeteckningar

Teckningar ur skissblocket, utförda på Stadsbiblioteket. Koncentrerade schackspelare ger mig tillfälle att studera figurer och grupper.

Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.

Skånegård

I en serie flödiga akvareller återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, den höga himlen och det skiftande ljuset. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren.

Skånegård, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 18 x 28 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 18 x 28 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 18 x 28 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell, 30 x 40 cm.
Skånegård, 2019, akvarell, 30 x 40 cm.
Skånegård, 2018, akvarell, 50 x 70 cm.
Skånegård, 2017, akvarell, 50 x 70 cm.

Interiörer

I linjeskisser noterar jag rumsliga förhållanden, hur ljuset faller och reflekteras, som minnesanteckningar och övningar.

Interiör, Lackalänga, 2018, tusch på papper, 21 x 27,9 cm.
Interiör, Lackalänga, 2018, tusch på papper, 21 x 27,9 cm.
Interiör, Lackalänga, 2018, tusch på papper, 21 x 27,9 cm.
Interiör, Lackalänga, 2018, tusch på papper, 21 x 27,9 cm.

Självporträtt

Mina självporträtt i tusch är övningar i iakttagelse, att med rytmiska penselrörelser antyda huvudets form och ange ljuset som frammanar denna form.

Spegling, 2016, tusch på papper, 46 x 59 cm.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2015, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.
Självporträtt, 2014, tusch på papper.

Arkitektur

Stadens rum har alltid fascinerat mig. En främmande värld (jag är uppvuxen på landet). Ett rum fyllt av historia. Ljusets spel över fasaderna. Liv och rörelse, kontra spöklik stillhet. Ensamma hus, hus intill varandra, pampiga byggnader och enkla stugor. Boulevarderna i Europas stora städer, lagda i ruiner och uppväckta igen.

Berlin, 2015, tusch på papper, 46 x 59 cm.
Berlin, 2015, tusch på papper, 46 x 59 cm.
San Lorenzo, Viterbo, 2015, tusch på papper, 46 x 59 cm.
Franz Kafka, 2009, tusch på papper, 46 x 59 cm.
Chicago, 1999, tusch på papper, 40 x 30 cm.