Oljeskisser

För att pröva olika bildidéer och färgkombinationer arbetar jag gärna på mindre pannåer. Jag lägger upp bilden med några enkla penseldrag. Färgen är det viktiga, färgens atmosfäriska verkan, kulörkontrasterna respektive enheten. Det mindre formatet gör det lättare att se helheten och undvika detaljer. Jag utgår från ett motiv från mina akvareller: skånegårdar i landskap, ibland i kombination med ett träd som kontrapunktiskt delar av kompositionen. Jag har här improviserat och förhållit mig friare i färghållningen än i tidigare oljemålningar. Resultatet är en mer uppdriven kulör. För detta hämtar jag förstås lärdomar från konsthistoriens största kolorister: Matisse, Nolde, van Gogh. En stimulerande övning.

Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm, 3 500 kr.

Ljuset över slätten

I en serie flödiga akvareller återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, den höga himlen och det skiftande ljuset. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren.

Skånegård, 2021, akvarell, 35 x 53, 2 700 kr.
Skånegård, 2021, akvarell, 35 x 53, 2 700 kr.
Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2021, akvarell, 54 x 73 cm, 3 500 kr.
Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 26 x 36 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 18 x 28 cm, 1 200 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 kr.

Skånegård, tusch

I denna serie med tuschlaveringar skildrar jag min uppväxtmiljö: den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, hög himmel och skiftande ljus. Bilderna har ett mer grafiskt uttryck än mina skildringar av samma motiv i akvarell. Några av husen är mitt barndomshem i Lackalänga. Det är ett landskap som har likheter med landskapsmåleriet från holländsk guldålder och i Emil Noldes akvareller. Ljuset skulpterar husens volymer, medan vägarna anger perspektiv och siktlinjer i landskapet. Här har jag promenerat och cyklat i motvind, mött ljuset och regnet under alla årstider. Jag hoppas att något av min upplevelse och mitt minne av denna miljö kommer till uttryck i bilderna.

Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm, 900 kr.

Skisser

Genom skisser i tusch prövar jag olika sätt att komponera och arrangera bilden. Här är ett urval skisser av gårdar i det skånska landskapet. Ibland använder jag träd som balanserande element i kompositionen. En del skisser är gjorda direkt efter naturen, andra är inspirerade av konsthistoriska förebilder men de flesta improviseras fram.

Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.

Interiörer

Edward Hopper sade mot slutet av sitt liv att det enda han velat göra var att måla solljus på en vägg. Jag har ibland tänkt detsamma. Dessa interiörer handlar just om ljusets spel i tomma eller möblerade rum. Ljusets reflexer och temperatur står i fokus. Hur det faller in genom fönstret och förflyttar sig över väggarna. Interiörer är användbara för att skapa rumslighet i måleriet, gärna med en utblick där man anar ett annat rum. Rummen är mitt barndomshem, ateljén eller motellrum från resor.

Interiör, 2021, akvarell, 54 x 73 cm, 3 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Ateljéinteriör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Ateljéinteriör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Interiör, 2020, akvarell, 35 x 53 cm, 2 700 SEK.

Skånegård

I en serie målningar i akryl och olja återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten. Gårdarna utkastade i landskap låter mig utforska bildmässiga kvaliteter som ljus, färg, komposition. Jag eftersträvar närvaro, en sammanfattning av minnesbilder, där allt koncentrerats till en vision som stämmer överens med min minnesbild.

Skånegård, 2021, olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020-2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020-2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm, 7 000 kr.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 45 x 70 cm, 5 000 kr.

Fönster

Fönster var ett populärt motiv under romantiken, liksom i det danska guldåldersmåleriet. Fönstret är också en metafor för bilden, som man förstått dess funktion sedan renässansen. Fönstret öppnar perspektivet mot en annan värld. Det släpper in ljuset, upprättar en gräns mellan inne och ute. Fönster stimulerar längtan efter något vi aldrig kan nå. Kort sagt är fönster ett stimulerande motiv.

Fönster 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Fönster 2021, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Fönster 2020, akvarell, 28 x 38 cm, 2 500 kr.
Fönster 2020, akvarell, 35 x 54 cm, SÅLD.
Fönster 2021, akvarell, 35 x 54 cm, 2 700 kr.

Schackspelare, linjeteckningar

Teckningar ur skissblocket, utförda på Stadsbiblioteket. Koncentrerade schackspelare ger mig tillfälle att studera figurer och grupper.

Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Schackspelare, 2019, tusch på papper, 21 x 30 cm.

Skånegård

Denna serie påbörjades vintern 2016. Motivet var från början mitt barndomshem, en avstyckad gård på den skånska slätten, men abstraherad till en mer allmän stämningsbild, en undersökning av färg, form och ljus. Här återfinns några tidiga bilder ur serien, som senare utvidgats med andra gårdar.

Fönster, 2019, akvarell, 38 x 28 cm, 2 500 kr.
Skånegård, 2019, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2019, akvarell på papper, 28 x 38 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, 30 x 40 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, 30 x 40 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, 30 x 40 cm, 2 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, 50 x 70 cm, 3 500 SEK.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm, 2 500 SEK.

Akvareller ur två serier

I detta urval visas akvareller ur två serier: Skånegård och San Lorenzo i Viterbo, den medeltida katedralen utanför Rom, som jag besökte 2005. Dessa akvareller finns inramade och tillgängliga för påseende på Galleri Backlund i Göteborg vid förfrågan. Reservation för att någon av bilderna redan kan vara såld. Besök Galleri Backlund: https://galleribacklund.se/

Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. (SÅLD)
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 50 x 70 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, 50 x 70 cm. (SÅLD)
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2017, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2016, akvarell på papper, ca 30,4 x 45,4 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
San Lorenzo, Viterbo, 2019, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. (SÅLD)
San Lorenzo, Viterbo, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
San Lorenzo, Viterbo, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
Skånegård, 2018, akvarell på papper, ca 18 x 28 cm. (SÅLD)
kånegård, 2018, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. Kontakta Galleri Backlund för prisuppgift inkl. ram.
San Lorenzo, Viterbo, 2019, akvarell på papper, ca 28 x 38 cm. (SÅLD)