Fönster

Fönster var ett populärt motiv under romantiken, liksom i det danska guldåldersmåleriet. Fönstret är också en metafor för bilden, som man förstått dess funktion sedan renässansen. Fönstret öppnar perspektivet mot en annan värld. Det släpper in ljuset, upprättar en gräns mellan inne och ute. Av dessa skäl har fönster fungerat som ett stimulerande motiv i mitt måleri.

Fönster 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Fönster 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Fönster 2020, akvarell, 28 x 38 cm.

Fönster, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.