Antika skulpturer

I en serie tuschteckningar har jag fritt tecknat av antika skulpturer och försökt få fram rytm och rörelse. Antiken är i flera avseenden grunden för den västerländska konsten. Det märkliga, när man står inför dessa skulpturer, är att de känn så samtida och omedelbara.

Antik relief, 2015, tusch på papper.

Antik relief, 2015, tusch på papper.

Antik skulptur, 2015, tusch på papper.
Nike, 2015, tusch på papper.
Antika skulpturer, 2015, tusch på papper.
Antik skulptur, 2016, tusch på papper.
Antik skulptur, 2016, tusch på papper.