Skånegård

I en serie flödiga akvareller återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, den höga himlen och det skiftande ljuset. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren.

Skånegård, 2023, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021, akvarell på papper, 53 x 72 cm.

Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 53 x 72 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 38 x 28 cm.

Skånegård, 2022, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021, akvarell, 35 x 53 cm
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021. akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.