Figurer

I en serie målningar baserade på skisser riktas mitt intresse mot individen i förhållande till rummet eller till andra individer. I målningarna fördjupas och förtätas de situationer som fångats i teckningarna – färger och valörer tillkommer och förändrar uttrycket. Linjeteckningens nedkastade rörelser bearbetas till sceniska rum. Jag är intresserad av rummet runt eller mellan gestalter och hur det kan laddas med olika spänningar.

Figurer, 2022, olja på duk, 44 x 67 cm.

Figurer, 2020, olja på duk, 70 x 100 cm.

Figurer, 2020, akryl på duk, 70 x 200 cm.

Figurer, 2020, akryl på duk, 70 x 100 cm.

Tågkupé, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.
Studier, 2016-2018, olja på duk, 44 x 67 cm.
Samtal, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.
Mor med barn, 2016, olja på duk, 67 x 47 cm.
Studier, 2016, olja på duk, 46 x 67 cm.

Figurer, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.

Kafé, 2015, akryl på duk, 44 x 67 cm.

Terapi, 2013, akryl på duk, 55 x 90 cm.

Arm, 2012, olja på duk, 55 x 90 cm

Lämna ett svar