Digitala målningar

För att pröva färgkombinationer utgår jag från linjeteckningar som jag färglägger i datorn. Samtidigt utvecklas valör- och ljusförhållande i bilden. Dessa bilder gjordes som skisser för målningar men fungerar också som printar i begränsad upplaga.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer (efter Rembrandt), 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer (efter Rembrandt), 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer (efter Rembrandt), 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer (efter Rembrandt), 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer (efter Rembrandt), 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer (efter Tizian), 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer, 2023, digital målning/gicléeprint.

Figurer

I en serie akvareller har jag arbetat med figurmotiv baserade på teckningar av människor, fritt framimproviserade, utförda som skisser i offentliga rum, teckningar efter konsthistoriska förlagor, filmer eller från andra källor. Jag är intresserad av gruppdynamik, relationer, figurernas relation till rummet, ljuset och färgen. Ibland gör jag färgskisser i datorn innan jag målar.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

London, 2023, akvarell, 28 x 38 cm.

Figurer, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.

Figurer

I en serie målningar baserade på skisser riktas mitt intresse mot individen i förhållande till rummet eller till andra individer. I målningarna fördjupas och förtätas de situationer som fångats i teckningarna – färger och valörer tillkommer och förändrar uttrycket. Linjeteckningens nedkastade rörelser bearbetas till sceniska rum. Jag är intresserad av rummet runt eller mellan gestalter och hur det kan laddas med olika spänningar.

Figurer, 2022, olja på duk, 44 x 67 cm.

Figurer, 2020, olja på duk, 70 x 100 cm.

Figurer, 2020, akryl på duk, 70 x 200 cm.

Figurer, 2020, akryl på duk, 70 x 100 cm.

Tågkupé, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.
Studier, 2016-2018, olja på duk, 44 x 67 cm.
Samtal, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.
Mor med barn, 2016, olja på duk, 67 x 47 cm.
Studier, 2016, olja på duk, 46 x 67 cm.

Figurer, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.

Kafé, 2015, akryl på duk, 44 x 67 cm.

Terapi, 2013, akryl på duk, 55 x 90 cm.

Arm, 2012, olja på duk, 55 x 90 cm

Landskap

I en serie akvareller har jag arbetat med abstraherade landskap, ofta med vägar som ger en ingång till och rörelse genom bilden. Inspiration är hämtad från Skåne och Bohuslän, men också från andra platser.

Landskap, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Figurer

Den mänskliga figuren är av naturliga skäl central i den västerländska måleritraditionen. Mitt intresse för figurer handlar om gruppdynamik, relationer, liksom individens relation till det rumsliga sammanhanget. Teckningarna har gjorts i det offentliga rummet eller efter andra källor. På senare tid har jag också börjat improvisera fram figurscener. Det ger en större frihet.

Figurer, 2022, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2022, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Kristi gravläggning (efter Tizian), 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Figurer, 2023, tusch på papper, 21 x 29 cm.

Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.
Agora, 2016, tusch på papper, 21 x 30 cm.

Skånegård

I en serie flödiga akvareller återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, den höga himlen och det skiftande ljuset. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren.

Skånegård, 2023, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021, akvarell på papper, 53 x 72 cm.

Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 53 x 72 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 38 x 28 cm.

Skånegård, 2022, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021, akvarell, 35 x 53 cm
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021. akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Oljeskisser

För att pröva bildidéer och färgkombinationer arbetar jag gärna på mindre pannåer. Jag lägger upp bilden med några enkla penseldrag. Färgens atmosfäriska verkan, kulörkontrasterna respektive enheten är här det centrala. Det mindre formatet gör det lättare att se helheten och undvika detaljer. Jag utgår från ett motiv från mina akvareller: skånegårdar i landskap, ibland i kombination med ett träd som kontrapunktiskt delar av kompositionen. Jag har här improviserat och förhållit mig friare i färghållningen än i tidigare oljemålningar. Resultatet är en mer uppdriven kulör.

Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.

Hus vid havet, 2021, olja på pannå, 30 x 40 cm.

Träd med hus, 2022, olja på pannå, 30 x 40 cm.

Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.

Skånegård, tusch

I denna serie med tuschlaveringar skildrar jag min uppväxtmiljö: den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, hög himmel och skiftande ljus. Bilderna har ett mer grafiskt uttryck än mina skildringar av samma motiv i akvarell. Några av husen är mitt barndomshem i Lackalänga. Ljuset skulpterar husens volymer, medan vägarna anger perspektiv och siktlinjer i landskapet.

Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 29,7 x 42 cm.

Skisser

Genom skisser i tusch prövar jag olika sätt att komponera och arrangera bilden. Här är ett urval skisser av gårdar i det skånska landskapet. Ibland använder jag träd som balanserande element i kompositionen. En del skisser är gjorda direkt efter naturen, andra är inspirerade av konsthistoriska förebilder men de flesta improviseras fram.

Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.
Skånegård, 2020, tusch på papper, 27,9 x 21 cm.

Interiörer

Dessa interiörer handlar just om ljusets spel i tomma eller möblerade rum. Ljusets reflexer och temperatur står i fokus. Hur det faller in genom fönstret och förflyttar sig över väggarna. Interiörer är användbara för att skapa rumslighet i måleriet, gärna med en utblick där man anar ett annat rum.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2021, akvarell, 54 x 73 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Ateljéinteriör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2020, akvarell, 35 x 53 cm.

Morandis ateljé, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.