Figurer

I en serie akvareller har jag arbetat med figurmotiv baserade på teckningar av människor, fritt framimproviserade, utförda som skisser i offentliga rum, teckningar efter konsthistoriska förlagor, filmer eller från andra källor. Jag är intresserad av gruppdynamik, relationer, figurernas relation till rummet, ljuset och färgen. Ibland gör jag färgskisser i datorn innan jag målar.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Figurer, 2023, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

London, 2023, akvarell, 28 x 38 cm.

Figurer, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap

I en serie akvareller har jag arbetat med abstraherade landskap, ofta med vägar som ger en ingång till och rörelse genom bilden. Inspiration är hämtad från Skåne och Bohuslän, men också från andra platser.

Landskap, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Landskap, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Skånegård

I en serie flödiga akvareller återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten med gårdar utkastade i landskapet, den höga himlen och det skiftande ljuset. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren.

Skånegård, 2023, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021, akvarell på papper, 53 x 72 cm.

Skånegård, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 53 x 72 cm.

Skånegård, 2022, akvarell, 38 x 28 cm.

Skånegård, 2022, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2022, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021, akvarell, 35 x 53 cm
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2021. akvarell, 28 x 38 cm.

Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.
Skånegård, 2020, akvarell på papper, 28 x 38 cm.

Interiörer

Dessa interiörer handlar just om ljusets spel i tomma eller möblerade rum. Ljusets reflexer och temperatur står i fokus. Hur det faller in genom fönstret och förflyttar sig över väggarna. Interiörer är användbara för att skapa rumslighet i måleriet, gärna med en utblick där man anar ett annat rum.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2021, akvarell, 54 x 73 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Ateljéinteriör, 2021, akvarell, 28 x 38 cm.

Interiör, 2022, akvarell, 35 x 53 cm.

Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2020, akvarell, 28 x 38 cm.
Interiör, 2020, akvarell, 35 x 53 cm.

Morandis ateljé, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Fönster

Fönster var ett populärt motiv under romantiken, liksom i det danska guldåldersmåleriet. Fönstret är också en metafor för bilden, som man förstått dess funktion sedan renässansen. Fönstret öppnar perspektivet mot en annan värld. Det släpper in ljuset, upprättar en gräns mellan inne och ute. Av dessa skäl har fönster fungerat som ett stimulerande motiv i mitt måleri.

Fönster 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Fönster 2021, akvarell, 28 x 38 cm.
Fönster 2020, akvarell, 28 x 38 cm.

Fönster, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.

Rom

Efter en vistelse i Rom har staden återkommit som motiv i mina bilder, ljuset över gamla fasader, kyrkorna och torgen.

Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Kyrka, Rom, 2023, akvarell på papper, 53 x 35 cm.

Kyrka, Rom, 2023, akvarell på papper, 53 x 35 cm.

Kyrka, Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell, 35 x 53 cm.

Kyrka, Rom, 2023, akvarell, 53 x 35 cm.

Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Rom, 2023, akvarell på papper, 35 x 53 cm.

Rom, 2018, akvarell, 50 x 70 cm.
Santa Maria del Popolo, Rom, 2018, akvarell, 30 x 42 cm.

Stad, 2022, akvarell, 28 x 38 cm.