Figurer

I en serie målningar baserade på skisser riktas mitt intresse mot individen i förhållande till rummet eller till andra individer. I målningarna fördjupas och förtätas de situationer som fångats i teckningarna – färger och valörer tillkommer och förändrar uttrycket. Linjeteckningens nedkastade rörelser bearbetas till sceniska rum. Jag är intresserad av rummet runt eller mellan gestalter och hur det kan laddas med olika spänningar.

Figurer, 2022, olja på duk, 44 x 67 cm.

Figurer, 2020, olja på duk, 70 x 100 cm.

Figurer, 2020, akryl på duk, 70 x 200 cm.

Figurer, 2020, akryl på duk, 70 x 100 cm.

Tågkupé, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.
Studier, 2016-2018, olja på duk, 44 x 67 cm.
Samtal, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.
Mor med barn, 2016, olja på duk, 67 x 47 cm.
Studier, 2016, olja på duk, 46 x 67 cm.

Figurer, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.

Kafé, 2015, akryl på duk, 44 x 67 cm.

Terapi, 2013, akryl på duk, 55 x 90 cm.

Arm, 2012, olja på duk, 55 x 90 cm

Oljeskisser

För att pröva bildidéer och färgkombinationer arbetar jag gärna på mindre pannåer. Jag lägger upp bilden med några enkla penseldrag. Färgens atmosfäriska verkan, kulörkontrasterna respektive enheten är här det centrala. Det mindre formatet gör det lättare att se helheten och undvika detaljer. Jag utgår från ett motiv från mina akvareller: skånegårdar i landskap, ibland i kombination med ett träd som kontrapunktiskt delar av kompositionen. Jag har här improviserat och förhållit mig friare i färghållningen än i tidigare oljemålningar. Resultatet är en mer uppdriven kulör.

Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.

Hus vid havet, 2021, olja på pannå, 30 x 40 cm.

Träd med hus, 2022, olja på pannå, 30 x 40 cm.

Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.
Skånegård, 2021, olja på pannå, 30 x 42 cm.

Skånegård

I en serie målningar i akryl och olja återvänder jag till min uppväxtmiljö, den skånska slätten. Gårdarna utkastade i landskap låter mig utforska bildmässiga kvaliteter som ljus, färg, komposition. Jag eftersträvar närvaro, en sammanfattning av minnesbilder, där allt koncentrerats till en vision som stämmer överens med min minnesbild.

Skånegård, 2020-2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020-2021, olja och akryl på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 70 x 100 cm.
Skånegård, 2020, akryl och olja på duk, 45 x 70 cm.

Interiörer

Ljuset står i fokus i dessa interiörer, hur det faller in genom fönstret, reflekteras och kastar skuggor i avskalade rum. Genom fönstret anas en yttervärld. Valörer men också färgskiftningar anger ljusets styrka och temperatur.

Fönster, 2020, olja på duk, 70 x 100 cm.

Interiör, 2019, olja på duk, 44 x 67 cm.

Interiör, 2015-2019, olja och akryl på duk, 44 x 67 cm.

Interiör, 2018, olja på duk, 67 x 97 cm.
Interiör, 2018, olja på duk, 67 x 97 cm.
Interiör, 2018, olja på duk, 97 x 67 cm.
Interiör, 2017, olja på duk, 67 x 97 cm.
Interiör, 2017, olja på duk, 70 x 100 cm.
Lampa, 2016, olja på duk, 47 x 67 cm.
Interiör, 2016, olja på duk, 67 x 97 cm.
Interiör, 2001, olja på duk, 30 x 42 cm.

Interiör, 2001, olja på duk, 45 x 60 cm.

Interiör, 1998, olja på duk, 44 x 65 cm.

Interiör, 1997, olja på papper, ca 50 x 70 cm.

Interiör, 1997, olja på papper, 50 x 70 cm.

Landskap

Jag arbetar återkommande med naturmotiv. Tidigare samlade jag material och målade utomhus. Numera arbetar jag friare med improvisationer där jag låter landskapet ta form på ett mer abstrakt plan, ibland med eko från konsthistorien och det holländska landskapsmåleriet på 1600-talet. Jag strävar efter formell enkelhet och enhet för att ge landskapet en grundstämning.

Landskap, 2015, akryl på duk på pannå, 30 x 40 cm.

Landskap, 2015, akryl på duk på pannå, 30 x 40 cm.

Skymningslandskap, 2014, akryl på duk, 42 x 65 cm.

Landskap, 2015, akryl på pannå, 32 x 42 cm.

Dammen, Torpa, 2019, olja på duk, 44 x 67 cm.

Träd, Jonsered, 2016, olja på duk, 44 x 67 cm.

Spanskt landskap, 2016, vinyl på duk, 44 x 67 cm.

Träd, 2012, olja på duk, 44 x 67 cm.